Vstupní stránka služby Web Mail Ústavu přístrojové techniky AV ČR

 

Tato stránka je vstupním místem služeb, které umožňují uživatelům ÚPT AV ČR, v.v.i., pracovat s místní elektronickou poštou z kteréhokoliv místa na světě. Postačí vám k tomu jen počítač připojený do internetu, který je vybaven WWW prohlížečem.

K dispozici jsou tři verze služby - OpenWebMail, RoundCube a SquirrelMail lišící se uživatelským rozhraním a vlastnostmi. Výběr je na uživateli.

Pokud zde nejste poprvé a pokud jste obeznámeni se službou OpenWebMail, SquirrelMail nebo RoundCube, pokračujte přihlášením.

PŘIHLÁŠENÍ RoundCube

PŘIHLÁŠENÍ OpenWebMail

PŘIHLÁŠENÍ SquirrelMail

Pokud služby neznáte a chcete rychle používat OpenWebMail, stačí si přečíst rychlý návod.

Jestliže jste zdatní v aplikacích typu "klient elektronické pošty", můžete přeskočit i rychlý návod a hned pokračovat přihlášením.

Pokud se chcete seznámit s podrobnostmi služby Open WebMail, můžete si prostudovat manuál (bohužel jen v angličtině). Tento manuál máte rovněž k dispozici na každé stránce aplikace Open WebMail.

 

RYCHLÝ NÁVOD  |  MANUÁL  |  PŘIHLÁŠENÍ


Open WebMail version 2.53   Pomoc?    |    Připomínky a podpora:
 Miroslav Lýčka   |   © Petr Schauer