Vstupní stránka služby Web Mail Ústavu přístrojové techniky AV ČR

 

Tato stránka je vstupním místem služeb, které umožňují uživatelům ÚPT AV ČR, v.v.i., pracovat s místní elektronickou poštou z kteréhokoliv místa na světě. Postačí vám k tomu jen počítač připojený do internetu, který je vybaven WWW prohlížečem.

K dispozici jsou tři verze služby - RoundCube, SquirrelMail a OpenWebMail lišící se uživatelským rozhraním a vlastnostmi. Výběr je na uživateli, ovšem OpenWebMail je od roku 2008 dále nevyvíjený a do budoucnosti neperspektivní. Všechny poskytované služby ukládají poštu do stejného místa, takže přechod mezi nimi je snadný a veškerá uložená pošta je po přechodu dostupná.

Pokud zde nejste poprvé a pokud jste obeznámeni se službou RoundCube, SquirrelMail nebo OpenWebMail, pokračujte přihlášením.

PŘIHLÁŠENÍ RoundCube

PŘIHLÁŠENÍ SquirrelMail

PŘIHLÁŠENÍ OpenWebMail


Informace ve zbytku této stránky vznikly při spuštění OpenWebMailu jako prvního webmailového klienta a v současnosti již nejsou příliš užitečné pro nové uživatele kvůli zastaralosti tohoto klienta.

Pokud služby neznáte a chcete rychle používat OpenWebMail, stačí si přečíst rychlý návod.

Jestliže jste zdatní v aplikacích typu "klient elektronické pošty", můžete přeskočit i rychlý návod a hned pokračovat přihlášením.

Pokud se chcete seznámit s podrobnostmi služby Open WebMail, můžete si prostudovat manuál (bohužel jen v angličtině). Tento manuál máte rovněž k dispozici na každé stránce aplikace Open WebMail.

 

RYCHLÝ NÁVOD  |  MANUÁL  |  PŘIHLÁŠENÍ


Open WebMail version 2.53   Pomoc?    |    Připomínky a podpora:
 Miroslav Lýčka   |   © Petr Schauer